Destekleyici Psikoterapi bireysel bir psikoterapi türüdür. Psikodinamik psikoterapiler kapsamındadır. Belirtilerin içeriği ve bu belirtilerin hasta/danışanın yaşamındaki anlamıyla, yani görünenin ardındakiyle ilgilenir. Terapistin aktif olduğu, konu odaklı, eğitimsel etkiyle analitik etkinin bir arada kullanıldığı bir terapidir. Ana amacı;

  • Hasta/danışanın belirtilerle ya da güncel sorunlar ile baş etmesini sağlamak (minimize etmek veya önlemek).
  • Hasta/danışanın benlik saygısını sürdürmek ve geliştirmek.
  • Hasta/danışanın uyum kapasitesini en yüksek düzeye çıkarmak.
  • Hasta/danışanın kişiliğinin, yetilerinin ve yaşam koşullarının el verdiği en iyi işlevselliği sürdürmesine ve yeniden kurmasına yardımcı olmak.

Terapi süresi 50 dakikadır. Yüz yüze veya çevrimiçi (online) yapılabilir. Terapi seanslarının sıklığı ve süresi, terapistin öngörüşme ve değerlendirmesine bağlı olarak saptanır.