Category

Çalışma Alanları

Category

Destekleyici Psikoterapi bireysel bir psikoterapi türüdür. Psikodinamik psikoterapiler kapsamındadır. Belirtilerin içeriği ve bu belirtilerin hasta/danışanın yaşamındaki anlamıyla, yani görünenin ardındakiyle…

Psikodrama, bir grup psikoterapisi kuram, yöntem ve teknikler bütünüdür. Aynı zamanda bireysel terapiye özgü geliştirilen teknikleriyle de terapist, hasta/danışan ve…

Çiftler arasındaki cinsel sorunlar ve kişisel cinsel işlev bozukluklarının ilişkiye yansıyan yönlerinin tedavisinin hedeflendiği bir terapi türüdür. Cinsel öykü ve…