Psikodrama, bir grup psikoterapisi kuram, yöntem ve teknikler bütünüdür. Aynı zamanda bireysel terapiye özgü geliştirilen teknikleriyle de terapist, hasta/danışan ve yardımcı objelerle uygulanan bireysel bir terapi olma özelliği taşır.

 • Psikodrama gücünü insanda bulunan üç temel özellik “yaratıcılık, spontanite ve eylem”den alan ve insanda var olan empati, tele ve transferans ilişkilerini merkeze koyan bir yöntem/terapi türüdür. Üç temel teknik ve yardımcı teknikler kapsamında, gerçeğin dramatizasyon (sahneleme) yolu ile yeniden keşfedilerek hasta/danışanın düşünsel işlevinin aktive edilmesi, bakış açılarının gelişmesi, kendisiyle ve ötekiler ile karşılaşması, değerlendirmesi, uygun yanıtı bulması gibi değişikliklerin yaşanması hedeflenerek davranış değişikliğine neden olan bir gelişme sağlanır. Temel amaç,  zengin teknikler bütününe sahip kuram/yöntem ışığında yaratıcılığın ve spontanitenin artırılması (yeni veya mevcut bir duruma uygun ve yeterli bir yanıt verme kapasitesinin ve repertuarının aktive edilmesi) yoluyla kişinin sahip olduğu yaşam rollerini daha etkin oynaması ve tatmin edici yeni roller geliştirmesidir.
 • Eylemin yöntemidir. “Anlatma YAP”, “Anlatma YAŞA” ilkelerini vurgular. Sözcüklerin dünyasına ek olarak insanın tüm fonksiyonları ile var olmasını hedefler.
 • “Zihin unutur, beden unutmaz” kavramını benimser ve eylemi merkeze koyar.
 • Sağlıklı bir toplum yaratmak için tüm yaşamı ele alan yönüyle de sadece patolojik olana değil, sağlıklı olana da uygulanan bir yöntemdir.
 • Gerçeğin aksiyonla yeniden keşfidir.
 • Psikodramanın yapısı içinde ele alınamayacak hiçbir konu yoktur. Yaşama dair olan her şey psikodramanın içinde yer alabilir.
 • Bireyin kendisini güvenli bir ortamda korunaklı hissettiği, grup halinde yapıldığı zaman başkalarının, bireysel yapıldığı zaman terapistin sizin yaşantınıza ziyarette bulunduğu ve sizi rahatsız etmediği, tam tersine (kuramın ve belirli tekniklerin de yardımıyla) size eşlik ettiği, yardımcı egolar ve terapist ile her şeyin birebir gerçekleşmesinde önemli katkılarda bulunduğu, değişimin başlaması, farkındalığın artması ve doğan ihtiyaçların gerçekleşmesinin sağlandığı bir terapi yöntemidir.
 • Kişilerarası ilişkilerin insanın ruhsal gelişimindeki önemini onların doğal ortamında inceleyerek ve yaşamın kendisini kullanarak ortaya koyan bir teknikler bütünüdür.
 • Psikodrama bireyin kişisel öyküsünü çevreleyen sıkıntıları değiştirmeye yardım eden, eylem yolu ile değişimi başlatan ve ben kimim, nereye aidim, nereye uyuyorum sorularına cevap bulan bir tedavi aracıdır.
 • “Psikodrama yaşamınızda kuruyanları yeşerten, tıkananları açan, cılız kalanları kuvvetlendiren, ateşleri el yakmadan söndüren gerçek bir serüvendir.“ -D. Altınay
 • Psikodrama ilişkilerin ilişkiler içinde eğitimi ve tedavisidir.
 • Psikodrama her şeyin görünebilir hale getirildiği bir psikoterapi yöntemidir.

Grup Psikodrama

 • Her bir oturum 2 saat sürer.
 • En az katılımcı sayısı 10’dur.
 • Haftada 1 kez toplanılır.
 • Toplamda 20 hafta önerilir.
 • Daha kısa sürebileceği gibi, grubun talebi üzerine terapi süresi daha da uzatılabilir.

Bireysel Psikodrama

 • Terapi süresi 50 dakikadır.
 • Yüz yüze, terapistin de aktif olarak yer aldığı ve yardımcı objelerin kullanıldığı bir teknik içerir.
 • Terapi seanslarının sıklığı ve süresi terapistin ön görüşme ve değerlendirmesine bağlı olarak saptanır.

NOT: Dönemsel olarak açılan Psikodrama, yaşantı gruplarına ait duyurular ve katılım koşulları bu siteden duyurulmaktadır.