Psikoterapi eğitimi almış bir uzmanın (psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman) hasta/danışanla kurduğu profesyonel bir ilişki yoluyla duygusal yapıya ait olan problemlerde:

  • Varolan semptomların ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya durdurulması,
  • Bozulmuş davranış örüntülerinin düzeltilmesi,
  • Olumlu kişilik büyümesinin ve gelişmesinin sağlanması yoluyla tedavi edilmesidir.

Terapistin girişimlerinin belirli bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlanması ve tanısal bir değerlendirmeye dayanması önemlidir. Var olan tüm psikoterapi teknikleri bu tedavinin bir ya da birkaç boyutuyla kendi teknik donanımları ve kuramlarının ışığı altında ilgilenirler. Hizmet verilen kişi sayısı bakımından Bireysel Psikoterapiler, Eş/Aile Terapileri ve Grup Terapileri olarak bölümlere ayrılırlar.